No 05.09.līdz 10.09. desmit Z.Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas 7.-11.klašu skolēni viesojās Grobiņas sadraudzības pilsētas Dasovas skolā.

Ceļš uz Dasovu bija ļoti garš un tur ieradāmies tikai no rīta, mūs sagaidīja pilsētas mērs A.Pahl kundze un projekta koordinatore I.Pätzel. Pēc sarūpētām brokastīm un iepazīšanos ar viesu ğimeņu bērniem, devāmies uz stundām.

Pēcpusdienā apmeklējām jaunatvērto StarWar muzeju, bet vakaru skolēni pavadīja viesğimenēs. Sestdiena un svētdiena pagāja zem Dasovas pilsētas svētku zīmes, svinot 800.jubileju. Kopā ar Dasovas skolēniem devāmies arī pilsētas gājienā.

Vācu ğimenes uzņēma mūsu jauniešus kā savējos. Jauniešiem bija iespēja gan apmeklēt Hamburgu, Lībeku, Hansaparku, Vismāru un citas jaukas vietas. Kopā gan grillēja, gan iepazina vācu kultūru.

Pēdējā diena pagāja skolā, iepazīstinot vācu skolēnus ar Latviju, mūsu skolu, tradīcijām, veidojot plakātus gan sociālajās zinībās, gan franču un angļu valodās.

Atpakaļceļš sākās ar atvadu asarām un laba vēlējumiem, ar cerību, ka visi tiksimies maijā, Grobiņā.

Paldies vecākiem par atbalstu un pozitīvi domājošiem un izturīgiem jauniešiem!

Skolotājas Inga un Ilze