Individuālo kompetenču attīstība

ind komet.png

VISC un ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

SAM 8.3.2. "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai". Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001.

Projekta ietvaros tiks finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Šajā plānošanas periodā atbalstītas divas izglītības jomas: STEM un vides joma un multidisciplinārā joma. Atbalsta pasākumu plāna īstenošanai piešķirts finansējums pedagoga palīgu, pedagoga robotikas nodarbībām un pedagoga - fizisko aktivitāšu vadītāja starpbrīžos darba samaksai. Atbalsta pasākumos tiks iesaistīti 1.-12.klašu skolēni.

Īstenošanas laiks: 01.06.2017. – 31.05.2021


Zentas Mauriņas
Grobiņas vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija