Skolas padome

Tiekas Izglītības padome

sep 28, 2023 Arhīvs, Foto, Skolas padome

26.septembrī uz savu pirmo 2023./2024. mācību gada kopsapulci sanāca Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas Izglītības padome. Kopīgi pārrunājām jaut...


Darbu sāk jauna skolas padome

sep 07, 2022 Foto, Skolas padome

Vakar, 6.septembrī, skolas aktu zālē kuplā skaitā pulcējās skolēnu vecāki, pedagogi un skolas vadība, lai turpmākajiem diviem gadiem no sava vidus...


Skolas padome turpina darbu

aug 27, 2021 Skolas padome

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas padome nākamajiem 2 gadiem tika izveidota 2021. gada 26. augustā. Sanāksme notika attālināti.

Padome d...


Jaunā skolas padome

sep 28, 2019 Skolas padome

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolai ir ievēlēta sava izglītības iestādes padome. Pirmā sanāksme aizritēja ļoti darbīgā gaisotnē, tika sagat...


Zentas Mauriņas
Grobiņas vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija