Skolas padome

Jaunā skolas padome

sep 28, 2019 Skolas padome

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolai ir ievēlēta sava izglītības iestādes padome. Pirmā sanāksme aizritēja ļoti darbīgā gaisotnē, tika sagat...


Zentas Mauriņas
Grobiņas novada vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija