Vidusskola

10. un 11. klasē piedāvājam apgūt Vispārējās vidējās izglītības programmu (kods 31016011). Iesniegums

12. klasē piedāvājam apgūt

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011). Iesniegums.
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (kods 31013011). Iesniegums.

Nāc, pievienojies mūsu vidusskolai!

jūn 30, 2022 1. klase, 10. klase, Grobiņā, Kapsēdē, Mācību darbs, Pamatskola, Uzņemšana, Video, Vidusskola

Mācīties pie mums ir

reāli,

praktiski,

tehnoloģiski,

daudzveidīgi,

atbildīgi....

Ja mūsu vērtības ir arī...


Zentas Mauriņas
Grobiņas vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija