Vēsture

vsk.jpg

“Viens novads – viena skola”

2019.gada 21.februārī Grobiņas novada dome pieņēma lēmumu par novada vispārējās izglītības iestāžu reorganizāciju.

No 2019.gada 1.jūlija darbu sāka Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola, kura veidojusies, pievienojot Grobiņas sākumskolai Grobiņas ģimnāziju, Kapsēdes pamatskolu, Bārtas pamatskolu un Gaviezes pamatskolu.

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola izglītības programmas īsteno Grobiņā, Bārtā un Kapsēdē. 

2019. gada 1.septembrī skolā mācības uzsāka 892 skolēni, no kuriem 87 ir pirmklasnieki. Skolā  strādā 120 pedagogi un 44 tehniskie darbinieki.

Kāpēc novada vidusskola nosaukta Zentas Mauriņas vārdā?

Zenta Mauriņa (dzimusi 1897.gada 15.decembrī Lejasciemā, mirusi 1978.gada 25.aprīlī Bāzelē) ir ievērojama latviešu rakstniece, esejiste, tulkotāja, filozofe. Lielāko daļu bērnības un agras jaunības Zenta Mauriņa pavadīja Grobiņā. Piecu gadu vecumā mazā Zenta saslima ar poliomilitu un pēc tam zaudēja spēju staigāt. Neskatoties uz to, Zenta absolvēja Liepājas Sieviešu ģimnāziju, 1921.gadā iestājās Latvijas universitātē, kur studēja filozofiju un baltu filoloģiju. Zenta Mauriņa bija pirmā sieviete Latvijā, kura kļuva par filoloģijas zinātņu doktori (1938).

Otrā pasaules kara beigās Zenta Mauriņa kopā ar vīru Konstantīnu Raudivi nonāca Zviedrijā, vēlāk dzīvoja Badkrocingenā Vācijā, kur apglabāta vietējā kapsētā.

Zenta Mauriņa ir autore grāmatām par Dostojevski, Bārdu, Raini, Poruku, Brigaderi, Danti u.c. Viņa sarakstījusi romānus, eseju krājumus, autobiogrāfiskus darbus. Grobiņniekiem īpaši tuva ir bērnības atmiņu grāmata “Tālā gaita”.

Zenta Mauriņa visu mūžu veltīja savai garīgajai izaugsmei - prata septiņas valodas un necieta ne mazākās tumsonības izpausmes. 

“Iedrīkstēties ir skaisti!” - šie mūsu izcilās novadnieces spārnotie vārdi ir kļuvuši par uzmundrinājumu ikvienam Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas skolēnam un skolotājam.

Dokuments ar 133 gadu vēsturi…

feb 03, 2020 Arhīvs, Galerija/Video, Vēsture

29.janvāra rīts izvērsās nedaudz atšķirīgāks no citiem. Skolā viesojās, ar noteiktu mērķi, Grobiņas vidusskolas bijušais absolvents, grobiņnieks An...


Zentas Mauriņas
Grobiņas novada vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija