Karjeras atbalsts

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF.jpg

VIAA un ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

SAM 8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.” Projekta numurs:8.3.5.0/16/I/001.

Projekta darbības laikā ir paredzēts īstenot karjeras atbalsta pasākumus izglītojamajiem, tai skaitā karjeras informācijas izplatīšanu, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju īstenošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā, izmantojot Projekta laikā uzkrātās zināšanas, pieredzi, metodiskos materiālus, plānots:

  1. Karjeras izglītības saturu  integrēt īstenoto izglītības programmu saturā;
  2. Izglītojamajiem sniegt vispusīgu informāciju par dažādām profesijām,  organizēt kvalitatīvus karjeras izglītības pasākumus visām izglītojamo vecumgrupām;
  3. Mērķtiecīgi palīdzēt izglītojamajiem apzināt savas spējas un intereses, piesaistot attiecīgus speciālistus, lai sniegtu konsultācijas un atbalstu profesijas izvēlē.

Projektā izglītības iestādē strādā 2 pedagogi karjeras konsultanti 1.-6.klasēs Inga Mikuļska, 7.-12.klasēs, Dina Kundziņa. Abi pedagogi karjeras konsultanti sniedz individuālas konsultācijas. Saziņai aicināti izmantot e-klases pastu.

Īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

Ieskats karjeras pasākumos

mai 15, 2020 Karjeras atbalsts

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolā jau trešo mācību gadu tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbals...


Ēnu dienas izvērtējums 4. k klasei

feb 24, 2020 Kapsēdē, Karjeras atbalsts

12.februārī Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolā notika Ēnu diena, kurā piedalījās arī 4.k klases skolēni, lai iepazītos ar dažādām profesijā...


Ekskursija uz Liepājas Tramvaju depo

feb 12, 2020 Arhīvs, Galerija/Video, Grobiņā, Karjeras atbalsts

12.februārī 2. b klases skolēni devās uz Liepāju ekskursijā uz Liepājas Tramvaju depo.

Skolēni iepazinās ar darba vidi, uzzināja, par uzņēmu...


Iepazīstu tradicionālos amatus 3. klasēm

dec 16, 2019 Galerija/Video, Grobiņā, Karjeras atbalsts

Karjeras attīstības atbalsta pasākums IEPAZĪSTU TRADICIONĀLOS AMATUS Darba pasaules iepazīšana. Pašnovērtējuma veikšana. 2019. gada 12. de...


“Vecāku profesijas” 6.k klasei

dec 12, 2019 Arhīvs, Galerija/Video, Kapsēdē, Karjeras atbalsts

Turpinot projektu “Vecāku profesijas”, šodien pie 6.k klases ciemos bija Jānis Vītols- Lesjofors Springs LV Jauno projektu inženieris.

Skol...


Piektdienā ciemiņš skolā

nov 08, 2019 Arhīvs, Grobiņā, Karjeras atbalsts

12.a klases Programmēšanas pamatu stundas ietvaros skolā ar vieslekciju bija uzņēmuma “Accenture” vecākais programminženierijas analītiķis Jānis K...


6.k klase iepazīst medmāsas arodu

okt 30, 2019 Kapsēdē, Karjeras atbalsts

Oktobris-karjeras mēnesis!

6.k klases audzinātāja Madara Hūna izveidojusi projektu-Manu vecāku profesijas!Šodien pie mums ciemos bija Monta...


1.b klase iepazīst pavāra profesiju

okt 29, 2019 Grobiņā, Karjeras atbalsts

Sociālo zinību stundā 1.b klases skolēni mācījās par profesijām, ar kuru pārstāvjiem sastopamies ikdienā skolā. Šoreiz ciemojāmies skolas ēdnīcā. P...


6.b klase strādā komandā

okt 28, 2019 Ārpusstundu aktivitātes, Grobiņā, Karjeras atbalsts

Oktobris ir karjeras izglītības mēnesis skolā. Šodien 6.b klases stundā tika aktualizēta tēma, kā atrisināt problēmsituāciju, strādājot vienoti kom...


Brauciens uz stādaudzētavu "Īves"

okt 25, 2019 Ārpusstundu aktivitātes, Kapsēdē, Karjeras atbalsts

Nedēļā pirms brīvlaika, 17. oktobrī 1.k, 2.k, 3.k un 4.k klases devās uz stādaudzētavu „Īves” Grobiņā, kur iepazinās ar iepriekš neredzētiem augiem...


Zentas Mauriņas
Grobiņas novada vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija