Karjeras atbalsts

esf_logo.jpg

VIAA un ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

SAM 8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.” Projekta numurs:8.3.5.0/16/I/001.

Projekta darbības laikā ir paredzēts īstenot karjeras atbalsta pasākumus izglītojamajiem, tai skaitā karjeras informācijas izplatīšanu, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju īstenošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā, izmantojot Projekta laikā uzkrātās zināšanas, pieredzi, metodiskos materiālus, plānots:

  1. Karjeras izglītības saturu  integrēt īstenoto izglītības programmu saturā;
  2. Izglītojamajiem sniegt vispusīgu informāciju par dažādām profesijām,  organizēt kvalitatīvus karjeras izglītības pasākumus visām izglītojamo vecumgrupām;
  3. Mērķtiecīgi palīdzēt izglītojamajiem apzināt savas spējas un intereses, piesaistot attiecīgus speciālistus, lai sniegtu konsultācijas un atbalstu profesijas izvēlē.

Projektā izglītības iestādē strādā 2 pedagogi karjeras konsultanti.

Īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

Profesiju karuselis. 1. klasēm

okt 19, 2019 Karjeras atbalsts

Mūsu skolas pirmklasniekiem 15. oktobrī notika pirmā no šī mācību gada piecām projektu dienām. Tā kā oktobris ir karjeras mēnesis, veltījām to piec...


Zentas Mauriņas
Grobiņas novada vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija