PuMPuRS

Pumpurs_midi_ar_malam.png

IKVD un ESF projekts  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” SAM 8.3.4.

Īstenošanas laiks līdz 2022. gada 31. decembrim.  Projekts PuMPuRS veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. 


Zentas Mauriņas
Grobiņas novada vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija