Mūzikas programma

Izglītojamo uzņemšanas un iestāšanās noteikumi Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas klasēs profesionāli orientētā virziena programmā ar padziļinātu mūzikas apguvi

 

1. Uzņemšana 1. klasē

Uzņemot pretendentus izglītības iestādes profesionāli orientētā virziena  programmā ar padziļinātu mūzikas apguvi tiek pārbaudītas muzikālās spējas- muzikālās dzirdes, muzikālās atmiņas un ritma izjūtas pārbaude.

To veic uzņemšanas komisija- mūzikas programmas vadītāja un mūzikas skolotāji.

Uzņemšanas komisijas darbs tiek protokolēts.

1.klasē ar padziļinātu mūzikas apguvi tiek uzņemti izglītojamie pēc muzikālo pārbaudes spēju rezultātiem.

2. Iestāšanās klasēs ar padziļinātu mūzikas apguvi

Mācību iestādes vai klases maiņas gadījumā, ja izglītojamā vecāki izsaka vēlmi mācības turpināt 2.-6. klasēs ar padziļinātu mūzikas apguvi, ir jābūt iepriekšējai sagatavotībai ( mācības mūzikas skolā, mūzikas studijā, skolā ar padziļinātu mūzikas apguvi), lai spētu sekmīgi apgūt mācību vielu.

Mūzikas pedagogi ir tiesīgi veikt muzikālo spēju un iepriekš apgūto zināšanu pārbaudi mūzikā un instrumenta spēlē.


 Profesionāli orientētās virziena programmas ar padziļinātu mūzikas apguvi pedagogu kolektīvs:

Anita Elere- programmas vadītāja, mūzikas mācības un klavierspēles pedagoģe;

Aida Kupiča- mūzikas mācības un klavierspēles pedagoģe;

Airisa Timofejeva – mūzikas mācības pedagoģe;

Inese Krūmiņa- klavierspēles pedagoģe, koncertmeistare;

Zenta Ķerve- klavierspēles pedagoģe;

Līga Taurēna- klavierspēles pedagoģe, koncertmeistare;

Baiba Kokina- flautas spēles pedagoģe;

Evita Talalasa- vijoles spēles pedagoģe;

Mārīte Lazdāne- solo dziedāšanas pedagoģe;

Ainars Pūpols- ģitārspēles un instrumentālā ansambļa pedagogs;

Māris Zīlmanis- sitamo instrumentu pedagogs.


Dokumentācija

Programma

Mācību sasniegumu vērtēšana

Mācību pārbaudījumi

Kārtība, kādā organizējami koncerti


 

Uzņemšana 1.b- mūzikas novirziena klasē 2020./2021.mācību gadā

mai 27, 2020 Mūzikas programma

Laipni aicinām Jūsu topošos skolniekus mācīties kāda instrumenta spēli vai vokālo dziedāšanu, padziļināti apgūt mūzikas mācību. Piedāvājam apgūt:


Zentas Mauriņas
Grobiņas novada vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija