Mūzikas programma

Izglītojamo uzņemšanas un iestāšanās noteikumi Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas klasēs profesionāli orientētā virziena programmā ar padziļinātu mūzikas apguvi

 

Radošais konkurss "Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks". Nolikums

1. Uzņemšana 1. klasē

Uzņemot pretendentus izglītības iestādes profesionāli orientētā virziena  programmā ar padziļinātu mūzikas apguvi tiek pārbaudītas muzikālās spējas- muzikālās dzirdes, muzikālās atmiņas un ritma izjūtas pārbaude.

To veic uzņemšanas komisija- mūzikas programmas vadītāja un mūzikas skolotāji.

Uzņemšanas komisijas darbs tiek protokolēts.

1.klasē ar padziļinātu mūzikas apguvi tiek uzņemti izglītojamie pēc muzikālo pārbaudes spēju rezultātiem.

2. Iestāšanās klasēs ar padziļinātu mūzikas apguvi

Mācību iestādes vai klases maiņas gadījumā, ja izglītojamā vecāki izsaka vēlmi mācības turpināt 2.-6. klasēs ar padziļinātu mūzikas apguvi, ir jābūt iepriekšējai sagatavotībai ( mācības mūzikas skolā, mūzikas studijā, skolā ar padziļinātu mūzikas apguvi), lai spētu sekmīgi apgūt mācību vielu.

Mūzikas pedagogi ir tiesīgi veikt muzikālo spēju un iepriekš apgūto zināšanu pārbaudi mūzikā un instrumenta spēlē.


 Profesionāli orientētās virziena programmas ar padziļinātu mūzikas apguvi pedagogu kolektīvs:

Anita Elere- programmas vadītāja, mūzikas mācības un klavierspēles pedagoģe:

Aida Kupiča- mūzikas mācības un klavierspēles pedagoģe;

Airisa Timofejeva – mūzikas mācības pedagoģe;

Inese Krūmiņa - klavierspēles pedagoģe, koncertmeistare;

Zenta Ķerve - klavierspēles pedagoģe, koncertmeistare;

Agita Ēķe - kokles spēles, vispārējo klavieru pedagoģe;

Baiba Kronberģe-Kleinberģe - flautas spēles pedagoģe; 

Kristīne Inne - flautas spēles pedagoģe;

Evita Talalasa - vijoles spēles pedagoģe;

Mārīte Lazdāne - solo dziedāšanas pedagoģe;

Ainars Pūpols - ģitārspēles un instrumentālā ansambļa pedagogs;

Edgars Jānis Kārkliņš - sitaminstrumentu spēles pedagogs.

Dokumentācija

Programma

Mācību sasniegumu vērtēšana

Mācību pārbaudījumi

Kārtība, kādā organizējami koncerti


 

1.pakāpes diplomi klavieru konkursā Rūjienā

mai 09, 2023 Arhīvs, Foto, Lepojamies, Mūzikas programma

Aprīļa beigās mūsu skolas mūzikas programmas pianistiem bija iespēja piedalīties un ar savu spēli sumināt komponisti Ilzi Arni lielajā jubilejā, iz...


Godam ieskandināts pavasaris

mar 31, 2023 Arhīvs, Foto, Lepojamies, Mūzikas programma

29.martā Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas mūzikas programmas skolēni devās sevi apliecināt V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavier...


Kurzemes novada mūzikas olimpiāde

mar 22, 2023 Arhīvs, Lepojamies, Mūzikas programma

Šodien no Kurzemes novada mūzikas olimpiādes skolām ar augstāk sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā, ar ļoti labiem rezultātiem atgriezās 5.b un 8.b...


Klavieres, populārā mūzika un džezs

mar 08, 2023 Arhīvs, Konkursi, Mūzikas programma

Uz festivālu Rīgā gatavojas mūsu skolas skolēni Pēteris Bardulis, Līva Bardule, Lisa Rasmusena, Ilze Zvirbule, Agnete Striela, Ruta Volgemute, Paul...


Svētki mūzikai

feb 09, 2023 Arhīvs, Foto, Konkursi, Mūzikas programma

8.februārī Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas zāli pieskandināja dažādu instrumentu mūzikas skaņas. Notika Latvijas vispārizglītojošo skolu pama...


Muzikāli radošo kameransambļu konkurss

jan 23, 2023 Konkursi, Mūzikas programma

Latvijas vispārizglītojošo skolu pamatizglītības programma ar augstākiem plānotajiem rezultātiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību j...


Izglītojoša, muzikāla darbnīca ritma un skaņu pasaulē

dec 07, 2022 Foto, Mūzikas programma

7.decembrī Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā viesojās mūziķi Maija un Nils Īles. Abu mākslinieku vadībā 1.b, 2.b, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d un 5.a...


Jauno pianistu festivāls "Kad mārtiņrozes zied"

nov 15, 2022 Foto, Lepojamies, Mūzikas programma

  1. novembrī ceļu uz jauno pianistu festivālu "Kad mārtiņrozes zied" Jūrmalā, Kauguru kultūras namā, veltītu Latvijas 104.ga...


Koncerts “Dziedot dzimu, dziedot augu”

mai 12, 2022 Arhīvs, Ārpusstundu aktivitātes, Foto, Mūzikas programma, Video

Šodien mēs jums izstāstīsim stāstu par Latviju – par tādu Latviju, kādu to redzam mēs, kurā dzied, dejo, spēlē, priecājas, bēdājas, jūt līdzi, dala...


Jauno pianistu XXV festivāls "Klavieres, populārā mūzika, džezs un imporvizācija."

mar 06, 2022 Arhīvs, Foto, Mūzikas programma

Saulainā 5. marta rītā 7.b klases skolēni Līva Bardule un Madars Podnieks kopā ar skolotāju Aidu Kupiču devās uz Rīgu, lai piedalītos Latvijas visp...


Zentas Mauriņas
Grobiņas vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija