Pamatskola

Pamatskolā mēs piedāvājam apgūt

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111)
  • Pamatizglītības programma (ar augstākiem plānotajiem rezultātiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas mācību priekšmetā mūzika) 1., 2., 4., 5., 7., 8. klasē (kods 21017111)
  • Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) profesionāli orientētā (mūzikas) izglītības programma 3., 6. klasē (kods 11014111)
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) profesionāli orientēta virziena  (mūzikas) izglītības programma 9. klasē (kods 23014111)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)

Iesniegumi par uzņemšanu skolā (saite)

Nāc, pievienojies mūsu vidusskolai!

jūn 30, 2022 1. klase, 10. klase, Grobiņā, Kapsēdē, Mācību darbs, Pamatskola, Uzņemšana, Video, Vidusskola

Mācīties pie mums ir

reāli,

praktiski,

tehnoloģiski,

daudzveidīgi,

atbildīgi....

Ja mūsu vērtības ir arī...


Zentas Mauriņas
Grobiņas vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija