Pamatskola

Pamatskolā mēs piedāvājam apgūt

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111)
  • Pamatizglītības programma (ar augstākiem plānotajiem rezultātiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas mācību priekšmetā mūzika) 1., 2., 4., 5., 7., 8. klasē (kods 21017111)
  • Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) profesionāli orientētā (mūzikas) izglītības programma 3., 6. klasē (kods 11014111)
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) profesionāli orientēta virziena  (mūzikas) izglītības programma 9. klasē (kods 23014111)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)

Iesniegumi par uzņemšanu skolā (saite)

Zentas Mauriņas
Grobiņas vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija