Pretkorupcijas paziņojums

Par iespējamo interešu konfliktu vai citiem Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas amatpersonu un darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem informēt: Dienvidkurzemes novada pašvaldības iekšējā audita nodaļu, kura pilda kontaktpunkta funkcijas Dienvidkurzemes novada pašvaldībā (tālr.: +371 29462280, e-pasts: ian@dkn.lv)

Zentas Mauriņas
Grobiņas vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija