Pašpārvalde

Skolēnu pašpārvaldes aktivitātes 

Skola ir vieta, kur ik dienu skolēni gūst zināšanas dažādās jomās – matemātikā, ķīmijā, valodās, mākslā utt. Paralēli šim procesam, skolēniem ir iespēja sevi pilnveidot un attīstīt Skolēnu pašpārvaldē. Kas tā ir?

Pašpārvalde ir demokrātiska un brīvprātīga skolēnu/audzēkņu vēlēta institūcija ar mērķi — pilnveidot izglītības iestādes mācību un sabiedrisko dzīvi, balstoties uz audzēkņu, pedagogu un administrācijas vajadzībām un saskaņojot tās. Pašpārvaldes mērķis ir attiecināms uz visām darbības jomām.

Pašpārvalde darbojas trijās darbības jomās: 

  1. Audzēkņu interešu un vajadzību izzināšana un pārstāvniecība; audzēkņu, pedagogu un administrācijas vajadzību saskaņošana, 
  2. Iesaiste mācību un audzināšanas darbā,
  3. Sabiedriskās dzīves organizēšanai nepieciešamo kompetenču pilnveide.( https://www.visc.gov.lv)

Šajā mācību gadā Skolēnu pašpārvaldes prezidente ir 12.klases jauniete Evelīna Jansone un viņas vietnieces Sanija Feodosova (12.klase) un Marta Geste (9.k klase). Pašpārvaldes skaits pēc pandēmijas laika ir krietni pieaudzis, tas sasniedzis ap 20 aktīviem jauniešiem no 5.-12.klasēm.

            Divus gadus esam piedalījušies un saņēmuši finansējumu iniciatīvā izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”, kuru organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM).

2020./2021.m.g. veicām aptauju par skolēnu mentālo veselību 7.-12.klašu posmā, kā rezultātā secinājām, ka rezultāti ir līdzīgi kā valstī kopumā. Ar aptaujas palīdzību jauniešiem likām aizdomāties par viņu mentālo veselību. Piesaistot savus resursus – skolas sociālo pedagoģi un psiholoģi, organizējām izglītojošas nodarbības par tēmām “Trauksme un depresija” un “Atkarības”. Skolēni atzīst, ka informācija bija nepieciešama un noderīga viņiem. Tajā pat laikā ieteicām organizēt “Labo vārdu un darbu maratonu”, kurš klasēs izvērtās par kopīgu aktivitāti, kurā nevajadzēja ieguldīt daudz laika un līdzekļus. Skolēni bija pārsteigti par rezultātu, jo ikdienā nebija aizdomājušies cik nozīmīgs ir pateikts labs vārds un padarīts labs darbs. Tas vienoja klases kolektīvus. Par iniciatīvā izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” iegūto finansējumu iegādājāmies galda spēles, kā alternatīvu viedierīču lietošanai brīvajā laikā.

2021./2022.m.g. iniciatīvā izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” iegūto finansējumu izlietojām Skolēnu pašpārvaldes stiprināšanai, saliedēšanai un izglītošanai, piesaistot iedvesmojošu lektoru, personīgās produktivitātes un "high performance" treneri, vispusīgi veselīga dzīvesveida un personības izaugsmes kustības “HiPotential.lv” vadītāju Kristapu Kravali. Nodarbības mērķis - veselīga un produktīva ikdienas režīma plānošana; fiziskās un mentālās veselības (t.sk., enerģijas līmeņa) veicinošie faktori un ieradumi; laika plānošanas pamatprincipi; personīgās organizētības sistēmas veidošana; darbu izpildes stratēģijas – kā izdarīt saplānoto, iekļaujoties termiņos?

Arī šajā 2022./2023.m.g.esam pieteikušies iniciatīvas “Kontakts” mācībām, kuras ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kas veicina:

•           aktīvu un sistēmisku pašpārvaldes darbību izglītības iestādē;

•           jauniešu pilsonisko līdzdalību;

•           izpratnes veidošanu par dažādu jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām un to iesaisti projektā;

•           jauniešu finanšu pratību;

•           komunikāciju starp skolu pašpārvaldēm vai pilnveido skolas iekšējo komunikāciju, izceļot pašpārvaldi kā kontaktu starp jauniešiem un izglītības iestādes vadību.Roku rokā Everestā

feb 13, 2024 Arhīvs, Pašpārvalde

Sveiki ZMGv skolēni!

Mūsu kopīga atbildība ir drošas un atbalstošas skolas vides nodrošināšana, vairojot emocionālo drošību un veicinot labs...


Pēc balles

jan 13, 2024 Arhīvs, Foto, Pašpārvalde

Sestdiena, diena, kad laiku veltīt sev un ģimenei. Taču skolas balle manī norezonēja ar dubultu jaudu. Tāpēc rakstu!

Masu medijos bieži lasā...


Ar jaunu mēnesi, nāk jauni darbiņi!

nov 03, 2023 Arhīvs, Ārpusstundu aktivitātes, Pašpārvalde

ZMGv skolēnu pašpārvalde jau aktīvi sāk darboties kā Ziemassvētku brīnuma radītāji un aicina jūs piedalīties labadarības akcijā “Piepildi kurpju ka...


Skolas prezidente ir ievēlēta!

sep 25, 2023 Arhīvs, Pašpārvalde, Video

Skolēnu Pašpārvaldes prezidente un vice prezidentes ir ievēlētas! Vēlēšanās savu viedokli balsojot izteica 215 skolēni un skolotāji. 99 balsis saņē...


Un vēl jau viss nav beidzies...

apr 19, 2023 Arhīvs, Lepojamies, Pašpārvalde

Mūsu skolā darbojas skolēnu pašpārvalde, kurai ir sava prezidente - Evelīna Jansone. Šajā amatā viņa ir jau otro gadu, taču drīz nāksies no skolas...


Kafija pēc vēlēšanām

jan 25, 2023 Arhīvs, Foto, Pašpārvalde

25.janvārī 10.b klase piedalījās biedrības "Attīstības platforma YOU+" sadarbībā ar Aizputes jauniešu "Ideju māja" projekta iet...


Nodarbība skolēnu pašpārvaldes stiprināšanai, saliedēšanai un izglītošanai

jan 25, 2023 Arhīvs, Foto, Pašpārvalde

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”, kuru organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglīt...


Skolēni diskutē par pašpārvaldes lomu skolā

dec 12, 2022 Arhīvs, Foto, Pašpārvalde

9.decembrī noslēdzās JSPA projekta "Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas "Kontakts" iniciatīvu projektu īst...


Pidžamu diena

nov 22, 2021 Arhīvs, Ārpusstundu aktivitātes, Foto, Pašpārvalde

Skolēnu pašpārvalde no 22.-26.novembrim skolā organizē "Citādo nedēļu". Pirmdienā, pēc garākām brīvdienām, skolā vajadzēja ierasties pidž...


Aizvadīts pirmais mēnesis

okt 05, 2021 Arhīvs, Pašpārvalde

Aizvadīts jau mēnesis jaunajā mācību gadā, kurš ir bijis piepildīts ar daudz un dažādām aktivitātēm. Kārtīgi darbojušies mūsu pašu skolēni, kas ja...


Zentas Mauriņas
Grobiņas vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija