Galerija/Video

6.b klase Kalvenes meža ekspedīcijā

sep 15, 2019 Galerija/Video

Šodien 6.b klase kopā ar klases audzinātāju Kristīni Strīķi un skolas bibliotekāri Ilonu Toropovu devās AS "Latvijas valsts meži" Kalvene...


Ziedu ceļš Baltijas ceļam 30!

sep 13, 2019 Galerija/Video

Augustā atzīmējām Latvijas vēsturei nozīmīgu notikumu “Baltijas ceļam – 30!” Mūsu skolas skolēni Kapsēdē pie Latvijas kontūras ziedu dobes izveidoj...


1.projektu diena 2.a un 2.c klasēs

sep 12, 2019 Galerija/Video

  1. septembris sevi pieteica ar lietu un stipru vēju. Abas 2. klases bija sagatavojušās doties ekskursijā uz Kalētu Dabas parku. Ko da...


Viesošanās Dasovas skolā

sep 11, 2019 Galerija/Video

No 05.09.līdz 10.09. desmit Z.Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas 7.-11.klašu skolēni viesojās Grobiņas sadraudzības pilsētas Dasovas skolā.

...


Sveicieni no Īslandes

sep 11, 2019 Galerija/Video

1.diena. Tāla zeme. Tā domājām ikviens, kad pēc 12 stundu ceļojuma no Grobiņas caur Rīgu un Helsinkiem nolaidāmies Reikjāvikā. Tur...


Dzejas dienas

sep 11, 2019 Galerija/Video

11.septembrī skolā tika atklātas Dzejas dienas. Visu mēnesi ir ieplānoti visdažādākie pasākumi, bet pirmais ir visus skolēnus un...


Mana klase ir īpaša!

sep 09, 2019 Arhīvs, Galerija/Video

Mūsu klases pirmajā skolas dienā!


Pasākumu kalendārs

19
Sep
4.a\,7.a\,b\,c\,d mācību ekskursija uz Liepāju\, izrādes "Polia

19
Sep
Metodiskā diena latviešu valodas un literatūras MG.

19
Sep
9.a\,9.b klases vecāku sapulce.

20
Sep
Olimpiskā diena

21
Sep
KJĢS - Kurzemes Jauno ģeogrāfu skola "Baltijas un Baltijas jūra

26
Sep
Metodiskā diena "Kā strādāt ar vājdzirdīgiem bērniem".

26
Sep
Skolas izglītības padomes sanāksme

27
Sep
5.-9.k kl. Mācību ekskursija uz Siguldu un Rāmkalniem.

01
Oct
3.k klases vecāku sapulce (I.Skubiņa)

02
Oct
2.k klases vecāku sapulce (L.Sīle)

03
Oct
3.k klases vakars (I.Skubiņa)

03
Oct
9.k klases vecāku sapulce (D. Šulce)

03
Oct
8. k klases vecāku sapulce (L.Logina)

07
Oct
6.-9.kl. Erudīcijas konkurss "Latvijai 101" neklātienes kārta

07
Oct
Zinātniski pētnieciskā darbība (ZPD) 10.\,11.klasei.

08
Oct
Zinātniski pētnieciskā darbība (ZPD) 10.\,11.klasei.

09
Oct
Zinātniski pētnieciskā darbība (ZPD) 10.\,11.klasei.

10
Oct
Metodiskā diena "YFU Latvijas apmaiņas skolēni ".

10
Oct
6.k klases vecāku sapulce (M.Hūna)

11
Oct
Latvijas Matemātikas skolotāju asociācijas konference Liepāj

12
Oct
Latvijas Matemātikas skolotāju asociācijas konference Liepāj

12
Oct
KJĢS "Saimnieciskā un tehnoloģiju ģeogrāfija"

14
Oct
Projekta sanāksme Lietuvā

14
Oct
Ģitārspēles tehniskā ieskaite.

15
Oct
Projekta sanāksme Kiprā

15
Oct
Solo dziedāšanas tehniskā ieskaite.

16
Oct
Nodarbība "21.gs.digitālās komunikācijas riski"

16
Oct
Nodarbība "21.gs.digitālās komunikācijas riski"

16
Oct
Nodarbība "21.gs.digitālās komunikācijas riski"

16
Oct
"Digitālā kompetence - būtiska prasme 21.gs.skolotājiem un skol

16
Oct
Vijoles spēles tehniskā ieskaite.

16
Oct
Sitamo instrumentu spēles tehniskā ieskaite.

16
Oct
Vecāku kopsapulce

17
Oct
Flautas spēles tehniskā ieskaite.

18
Oct
Klavierspēles tehniskā ieskaite.

20
Oct
Projekta sanāksme Dānijā

21
Oct
Skolēnu rudens brīvlaiks

22
Oct
Metodiskā diena

23
Oct
Nodarbība "Sēj sevī - skolotāja enerģijas menedžmenta pamatpr

23
Oct
Nodarbība "Sēj citos - skolotāja misijas\, vīzijas\, mērķu un

06
Nov
6.-9.kl. Erudīcijas konkurss "Latvijai 101" klātienes kārta

11
Nov
Glītrakstīšanas konkurss 5.-9.klasei

12
Nov
Mācību ekskursija uz Strasbūru\, Eiropas parlamentu.

12
Nov
Projekta sanāksme Grieķijā

13
Nov
Vizuālās mākslas skolotāju MG izbraukuma sanāksme J.Čakstes L

25
Nov
Projekta sanāksme Ungārijā

30
Nov
KJĢS "Daba starp tropu lokiem"

09
Dec
Ģitārspēles mācību koncerts - eksāmens.

10
Dec
Solo dziedāšanas mācību koncerts - eksāmens.

11
Dec
Vijoles spēles mācību koncerts - eksāmens.

11
Dec
Sitamo instrumentu spēles mācību koncerts - eksāmens.

12
Dec
Flautas spēles mācību koncerts - eksāmens.

12
Dec
Flautas spēles koncerts vecākiem.

13
Dec
Klavierspēles mācību koncerts - eksāmens.

17
Dec
1. semestra vērtējumu izlikšana (līdz 16.00)

18
Dec
12.kl. izmēģinājuma eksāmens angļu valodā.

19
Dec
"Citādā diena" - sadarbības diena\, gatavojoties skolas Ziemassv

20
Dec
1.semetra noslēgums.

09
Jan
Radošais konkurss 3.\,4.\,5.kl."Katram pumpuram ir vajadzīgs laik

10
Jan
Radošais konkurss 6.\,7.\,8.kl."Katram pumpuram ir vajadzīgs laik

16
Jan
Radošais konkurss "Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks" (Z.Mauriņ

23
Jan
Zinātniski pētnieciskā darbība (ZPD) 10.\,11.klasei.

24
Jan
Zinātniski pētnieciskā darbība (ZPD) 10.\,11.klasei.

25
Jan
KJĢS "Atklātā Kurzemes ģeogrāfijas olimpiāde"

27
Jan
Pētnieciskā darbība 5.\,6.\,7.\,8.klasēm.

28
Jan
Pētnieciskā darbība 5.\,6.\,7.\,8.klasēm.

28
Jan
9.kl. izmēģinājuma eksāmens svešvalodās.

29
Jan
Pētnieciskā darbība 5.\,6.\,7.\,8.klasēm.

29
Jan
Radošais konkurss "Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks" (Z.Mauriņ

13
Feb
5.kl. Svešvalodu konkurss

19
Feb
6.kl. diagnosticējošais darbs latviešu valodā (rakstu daļa).

20
Feb
3.kl. diagnosticējošais darbs latviešu valodā (rakstu daļa).

26
Feb
3.kl. diagnosticējošais darbs matemātikā.

27
Feb
6.kl. diagnosticējošais darbs matemātikā.

29
Feb
KJĢS "Komandu mači"

04
Mar
7.kl. ģeogrāfijas erudīcijas konkurss

05
Mar
6.kl. diagnosticējošais darbs dabaszinībās.

06
Mar
Svešvalodu vakars.

12
Mar
Pētnieciskā darbība 5.\,6.\,7.\,8.klasēm.

12
Mar
9.kl. izmēģinājuma eksāmens latviešu valodā.

13
Mar
Pētnieciskā darbība 5.\,6.\,7.\,8.klasēm.

17
Mar
12.kl. CE angļu valodā (rakstu\, mutvārdu daļa).

18
Mar
12.kl. CE vācu valodā (rakstu\, mutvārdu daļa).

18
Mar
12.kl.CE angļu valoda (mutvārdu daļa).


Zentas Mauriņas
Grobiņas novada vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija