Avīze

01.jpg

Iznācis skolas avīzes pirmais numurs! Skatīties!

Zentas Mauriņas
Grobiņas novada vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija