Erasmus+

erasmus.png

2020-1-LV01-KA120-SCH-094496 “Accredited projects for mobility of learners and staff in school education” ( “Erasmus akreditācija 2021. – 2027.g.”) 


Šajā programmas periodā uzsvars likts uz personu individuālo un grupu mācību mobilitāti, kā arī organizāciju sadarbību, kas sekmē iekļaušanu, izcilību, radošumu, inovācijas un ilgtspēju. Programmas kopējais budžets 7 gadiem pārsniedz 28 miljardus eiro, paredzot iesaistīt 12 miljonus dalībnieku visās programmas dalībvalstīs. Jaunums ir arī skolēnu mobilitātes. Viens no ZMGv attītības mērķiem ir nodrošināt pluriversālu mācību vidi skolā. Erasmus mobilitāšu un stratēģisko partnerību aktivitāšu ietvaros gan skolēni, gan skolotāji iegūs jaunas zināšanas dažādās jomās:

* skolas vadība būs ieguvusi zināšanas, kā īstenot skolā pluriversālu mācību vidi un kā sekmēt 21.gadsimta skolēna lietpratību, pievēršot uzmanību gan skolēna spējai saskaņoti lietot zināšanas un prasmes daudzveidīgās situācijās, gan caurviju prasmju attīstībai un ieradumu nostiprināšanai, kas balstīti vērtībās.

* kursu laikā skolotāji apgūs jaunus mācību metodiskos paņēmienus, kā ar daudzveidīgiem līdzekļiem mācību procesu padarīt interesantāku. Kursu apmeklēšana skolotājiem arī dos iespēju izstrādāt jaunus mācību metodiskos materiālus, kas tiks izmantoti mācību procesā. Tiks apgūtas arī prasmes izraudzīties

visatbilstošākās mācību tēmas un metodes, kā nodrošināt iespējami pilnvērtīgāku zināšanu apguvi un saziņas vidi

* skolotāji būs apguvuši prasmi izmantot moderno tehnoloģiju elementus, kuri motivē Z paaudzes audzēkņus pilnveidot viņu fantāziju un domāšanas kreativitāti

* skolotāji, kuri papildinās savu digitālo pratību, iegūs zināšanas un analīzi par moderno informācijas tehnoloģiju iespēju lietošanu dažādu priekšmetu apmācībā

* salīdzinot esošos resursus un izvērtējot jauniegūto, atgieržoties no kursiem, tiks pilnveidots mācību darbs un izstrādāti jauni mācību metodiskie materiāli

* iepazīšanās ar skolotājiem no dažādām Eiropas valstīm veicinās jaunu sadarbības partneru piesaisti jaunu projektu pieteikumu izstrādē dažādās jomā

* atbalsta personāls būs ieguvis zināšanas darbā ar skolēniem, kam ir dažāda rakstura mācīšanās un mācību traucējumi, ieskaitot uzvedības un autiska rakstura traucējumus. Iegūtās zināšanas tiks integrētas darbā ar šiem skolēniem.

* stratēģisko partnerību aktivitātēs pabijušie skolēni un skolotāji būs ieguvuši zināšanas dažādās jomās – gan pilnveidojoties profesionāli, gan iegūstot izpratni par partneru kultūru un tradīcijām, tādējādi stiprinot Eiropas dimensiju skolā, sadarbības spēju un prasmi risināt problēmas.

Erasmus + kursi "Iedvesmots iedvesmot"

jūl 15, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Foto

No 9. līdz 15. jūlijam Islandē norisinās Erasmus + projekta kursi pedagogiem "Iedvesmots iedvesmot". Nedēļas garumā skolotāji no Eiropas...


Labbūtības un stresa menedžments

jūn 14, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Foto

Skolotāja Inta Ekte no 12. līdz 17.jūnijam piedalās Labbūtības un stresa menedžmenta kursos Barselonā. Kursos piedalās arī kolēģi no Dānijas, Somij...


Erasmus+ mobilitāte Salonikos

mai 03, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Foto

Mēs - Elizabete, Elīna, Marta, Keita, Agate un skolotājas Inta un Zane - esam mobilitātes projektā Grieķijā, Salonikos.

Svētdienā izbaudījā...


Ceturtā diena Bulgārijā

apr 28, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Foto

Rit mūsu pēdējās dienas Erasmus+ projekta "My school is cool" (" Mana skola ir forša") sanāksmē Bulgārijā.

🚌Vakar devā...


Trešā diena Bulgārijā

apr 28, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Foto

Ziņas no Bulgārijas! Ārkārtīgi piepildīta bija mūsu Erasmus+ projekta sanāksmes trešā diena.

🎨Mākslas meistarklases pēc pašu vēlēšanās - T-k...


Otrā diena Bulgārijā

apr 26, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Foto

🇧🇬 Otrā Erasmus+ projekta " My school is cool" sanāksmes diena Sofijā. 🌦️Šodien lietus mijās ar sauli - izbaudījām mainīgo pavasara dabu,...


Erasmus+ projekta vizīte Sofijā

apr 25, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Galerijas

🛬Erasmus+ projekta ietvaros viesojamies Sofijā bulgāru dzejnieces E. Bagryanas vārdā nosauktajā 51.vidusskolā.

✨Gūti pirmie iespaidi skolā,...


Sveiciens no Rumānijas!

mar 28, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Foto

Mūsu piedzīvojums ERASMUS+ projektā " My school is cool" smagais darbs ir sācies.

1.projekta dienā aktīvi piedalījāmies "Vec...


Noslēdzies Erasmus+ 5G projekts Kiprā

mar 18, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Foto

Projekts saulainajā Kiprā ir noslēdzies un devis lielu saules, pozitīvisma un zināšanu devu. Marta pirmajā nedēļā, kad Latvija tinās biezajā un b...


Skolēnu mobilitāte Capo d’Orlando Sicīlijā

mar 18, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Foto

Projekta Erasmus+ skolēnu mobilitātes ietvaros 13. martā pieci mūsu skolas skolēni kopā ar skolotāju Indru Klaniņu un Anitu Poriņu devās vizītē uz...


Zentas Mauriņas
Grobiņas vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija