1. klase

1. klasē mēs piedāvājam apgūt

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111)
  • Pamatizglītības programma (ar augstākiem plānotajiem rezultātiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas mācību priekšmetā mūzika) (kods 21017111)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)

Iesniegumi par uzņemšanu skolā:

Zentas Mauriņas
Grobiņas novada vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija