1. klase

1. klasē mēs piedāvājam apgūt

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111)
  • Pamatizglītības programma (ar augstākiem plānotajiem rezultātiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas mācību priekšmetā mūzika) (kods 21017111)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)

Iesniegumi par uzņemšanu skolā:

Informācija topošajiem pirmklasniekiem!

feb 04, 2021 1. klase, Arhīvs

2021.gada 4.martā plkst.18.00 tiek plānota topošo pirmklasnieku vecāku sapulce tiešsaistē. Konferenču platformā Microsoft Teams, sniegsim informāci...


Zentas Mauriņas
Grobiņas novada vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija