10. klase

piedavajums 2024.jpg

Uzņemšana 10. klasē!

8. - 9. jūlijs 9:00 - 14:00

 

Nepieciešamie dokumenti:

personu apliecinošs dokuments (pase / ID karte)

apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts

skolas medicīnas karte un citi skolā izsniegtie dokumenti

centralizēto eksāmenu sertifikāts (skolēnam pieejams latvija.lv portālā)


Vidusskolas mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai savai profesionālajai darbībai.

30% mācību laika tiks veltīts padziļinātajiem un specializētajiem kursiem, mācoties to, kas interesē un atbilst nākotnes mērķiem, veidojot dziļāku izpratni un labākas prasmes.

Piedāvājam apgūt Vispārējās vidējās izglītības programmu (kods 31016011). Iesniegums.

Padziļināto kursu apraksts.

Zentas Mauriņas
Grobiņas vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija