10. klase

Piedāvājam apgūt Vispārējās vidējās izglītības programmu (kods 31016011). Iesniegums.


Zentas Mauriņas
Grobiņas novada vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija