10. klasē

shema majas lapai.jpg

Skola, kurā tiek sniegts atbalsts individuālo talantu un īpašo vajadzību attīstīšanai.
Vienmēr, ja būs nepieciešamība, kāds no skolas personāla būs TEV blakus un atbalstīs ar smaidu, labu vārdu, padomu un dos ticību, ka Tu vari, ja dari!
Tā ir vieta, kur veidojas draudzība, kas bieži ilgst mūža garumā.
Tā ir vieta, kur Tevi pieņem tādu, kāds Tu esi un palīdz rast atbildes uz jautājumiem, kad ir grūti.
Tā ir vieta, kur tiek dota iespēja realizēt un piepildīt savus sapņus.
Mēs lepojamies, ka varam strādāt tieši šeit, tieši tagad un ka Jūs uzticat savus bērnus mums!

2020./2021. mācību gadā visas Latvijas vidējās izglītības iestādes sāk īstenot jaunu vidējās izglītības standartu. Projekts “Skola 2030” sagatavojis informatīvus materiālus par jauno vidējās izglītības standartu, gan skolēniem (skatiet šajā saitē), gan vecākiem (skatiet šajā saitē). 2020./2021. mācību gadā jaunais standarts tiks īstenots 10. klasēs. Jaunā izglītības satura īstenošanai Latvijas skolām dota visai liela brīvība. Mūsu vidusskolas kolektīvs ir sagatavojis kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītības programmas piedāvājumu topošajiem vidusskolēniem. Katrs jaunietis var veidot savām interesēm un vajadzībām atbilstošu individuālo mācību plānu, atbilstoši mūsu skolas iespējām un piedāvājumam. 

Pamatkurss sniedz vispārīgā vai optimālā līmeņa zināšanas, izpratni un prasmes. Plānots, ka skolēni pamatkursu mācīsies galvenokārt 10. un 11. klasē, bet padziļinātos kursus – 11. un 12. klasē atbilstoši skolas veidotajam mācību stundu sarakstam. Pamatkursu apguvei paredzēts veltīt aptuveni 70 % mācību laika, savukārt padziļināto un specializēto kursu apguvei – aptuveni 30 % no mācību laika. 

Padziļinātais kurss sniedz augstākā līmeņa zināšanas, izpratni un prasmes. Plānots, ka skolēni pamatkursu mācīsies galvenokārt 10. un 11. klasē, bet padziļinātos kursus – 11. un 12. klasē atbilstoši skolas veidotajam mācību stundu sarakstam. Pamatkursu apguvei paredzēts veltīt aptuveni 70 % mācību laika, savukārt padziļināto un specializēto kursu apguvei – aptuveni 30 % no mācību laika. 

Specializētais kurss sniedz specifiskas jebkura līmeņa zināšanas, izpratni un prasmes. Visbiežāk šis kurss ir kā papildinājums padziļinātajam kursam, kuru jaunietis ir izvēlējies.

Vispārējās vidējās izglītības iegūšanas nosacījumi paredz, ka skolēns:

 • apgūst mācību saturu 36 stundas nedēļā (maksimālā skolēna slodze);
 • apgūst pamatkursus visās mācību jomās;
 • apgūst trīs padziļinātos kursus;
 • apgūst starpdisciplināru kursu – projekta darbs;
 • apgūst specializētos kursus;

Kārto valsts pārbaudes darbus:

 • latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī);
 • svešvalodā (vismaz optimālajā līmenī);
 • matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
 • divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī).

Sīkāk par mūsu piedāvājumu šeit!

Pievienotā vērtība mācību procesam.

 • apgūt uzņēmējdarbības pamatus darbojoties programmā “Esi līderis!”; 
 • B, C1, E-95 autovadītāju apliecības ieguve ar 50% atmaksu; 
 • dalība starptautiskajos projektos;
 • daudzpusīgs interešu izglītības piedāvājums (dejas, ansambļi, kori, šahs, sports…);
 • iespēja darboties ar dažāda veida robotiem, realizēt savas idejas ar 3D printera palīdzību, iepazīt CNC frēzes plašās iespējas. 

Pieteikšanās mācībām 10. klasē

jūn 03, 2020 10. klasē, Arhīvs

Topošā vidusskolēna vecāks (ja skolēns nav sasniedzis pilngadību) vai topošais vidusskolēns 15., 16.jūnijā 9.00 – 16.00 uzņemšanas komisijai vai ci...


Zentas Mauriņas
Grobiņas novada vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija