10. klase

shema majas lapai2023.jpg

Vidusskolas mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai savai profesionālajai darbībai.

30% mācību laika tiks veltīts padziļinātajiem un specializētajiem kursiem, mācoties to, kas interesē un atbilst nākotnes mērķiem, veidojot dziļāku izpratni un labākas prasmes.

Piedāvājam apgūt Vispārējās vidējās izglītības programmu (kods 31016011). Iesniegums.

Padziļināto kursu apraksts.

Nāc, pievienojies mūsu vidusskolai!

jūn 30, 2022 1. klase, 10. klase, Grobiņā, Kapsēdē, Mācību darbs, Pamatskola, Uzņemšana, Video, Vidusskola

Mācīties pie mums ir

reāli,

praktiski,

tehnoloģiski,

daudzveidīgi,

atbildīgi....

Ja mūsu vērtības ir arī...


Zentas Mauriņas
Grobiņas vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija