Kontakti

Tālruņi

lietvedība: +(371)29449686

Pasta adrese
Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola
Skolas iela 1,
Grobiņa, LV-3430
Latvija

Elektroniskā  pasta adrese
skola@grobinasnovads.lv

Pieņemšanas laiki:

Direktore Laila Urbāne (Skolas ielā 1, Grobiņa), 29852553  lailaurbane@inbox.lv

Otrdiena 1400 – 1700 Ceturtdiena 800 – 1100 

Direktores vietnieks Kaspars Politers (209. kabinets) 

Direktores vietniece izglītības jomā Santa Karule (211.kabinets) 

Direktores vietniece izglītības jomā Ineta Lapiņa (3-5.kabinets)

Direktores vietniece izglītības jomā Linda Astrauska (3-5.kabinets)

Skolas dežurante (Skolas ielā 1, Grobiņā)

Pirmdiena - piektdiena  700 – 2200

Programmu realizācijas vietas

Bārtā 63430329

Kapsēdē 63490575

Zentas Mauriņas
Grobiņas novada vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija