Kontakti

Skolas reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā Nr. 4113903297

Tālruņi

lietvedība: +(371)29449686

Pasta adrese
Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola
Skolas iela 1,
Grobiņa, LV-3430
Latvija

Elektroniskā  pasta adrese
skola@grobinasnovads.lv

ZENTAS MAURIŅAS GROBIŅAS NOVADA VIDUSSKOLA saziņai E-adresē reģ.nr. 40900021387

Ārkārtas stāvokļa laikā skolas lietvedība strādā no 8.00 līdz 14.00, tālrunis +(371)29449686

Pieņemšanas laiki:

Direktore Laila Urbāne (Skolas ielā 1, Grobiņa), 29852553  laila.urbane@grobinasskola.lv

Otrdiena 1400 – 1700 Ceturtdiena 800 – 1100

Direktores vietnieks Kaspars Politers (209. kabinets) 

Otrdiena 900 – 1100 Ceturtdiena 1430 – 1630

Direktores vietniece izglītības jomā Santa Karule (211.kabinets) 

Pirmdiena 1430 – 1630 Otrdiena 1000 – 1200

Direktores vietniece izglītības jomā Ineta Lapiņa (3-5.kabinets)

Otrdiena 1000 – 1600 

Direktores vietniece izglītības jomā Linda Astrauska (3-5.kabinets)

Otrdiena 900 – 1100 Ceturtdiena 1430 – 1630

Skolas dežurante (Skolas ielā 1, Grobiņā)

Pirmdiena - piektdiena  700 – 2200

Programmu realizācijas vietas

Bārtā 63430329

Kapsēdē 63490575

Zentas Mauriņas
Grobiņas novada vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija