Sporto visa klase

SportoVisaKlase-602x358.jpg

Projekts tiek īstenots, atbilstoši LOK misijai - ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām sporta nodarbībām un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, pilnveidojot viņu prasmes strādāt vienotā klases komandā, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu ietekmi uz viņu veselību. 

Dalībnieki šajā mācību gadā  ir 2.d, 3.c, 4.c, 5.c, 6.c skolēni.

Zentas Mauriņas
Grobiņas novada vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija