UNESCO ASP

UNESCO.jpg

UNESCO Asociēto skolu projekta (UNESCO ASP) mērķis ir stiprināt UNESCO ASP skolu tīklu kā efektīvi koordinētu izglītības inovācijas centru, kurā tiek izstrādāti, apkopoti, izvērtēti un tālāk izplatīti „labās prakses” piemēri un jauni mācību materiāli, lai īstenotu kvalitatīvu iekļaujošu izglītību un izglītību ilgtspējīgai attīstībai, ievērojot cilvēktiesību, globālās atbildības, demokrātijas un starpkultūru dialoga principus.

Zentas Mauriņas
Grobiņas novada vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija