UNESCO ASP

UNESCO.jpg

UNESCO Asociēto skolu projekta (UNESCO ASP) mērķis ir stiprināt UNESCO ASP skolu tīklu kā efektīvi koordinētu izglītības inovācijas centru, kurā tiek izstrādāti, apkopoti, izvērtēti un tālāk izplatīti „labās prakses” piemēri un jauni mācību materiāli, lai īstenotu kvalitatīvu iekļaujošu izglītību un izglītību ilgtspējīgai attīstībai, ievērojot cilvēktiesību, globālās atbildības, demokrātijas un starpkultūru dialoga principus.

Atzīmējot trīsdesmitgadi kopš Latvija darbojas UNESCO un ANO

okt 27, 2021 Arhīvs, Foto, UNESCO ASP, Video

Atzīmējot trīsdesmitgadi kopš Latvija darbojas UNESCO un ANO, Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas skolēni tika aicināti padomāt par viņiem svarīg...


Zentas Mauriņas
Grobiņas vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija