21.aprīlī notika Grobiņas Eiropas kluba atklātā stunda "Vēlēšanas kā līdzdalības forma", kurā piedalījās interesenti no Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas 10.-12.klasēm un īpašais viesis Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs. Tika meklētas atbildes uz 3 jautājumiem:

  1. Kāpēc daudzi Latvijas iedzīvotāji nepiedalās vēlēšanās?
  2. Kāpēc proporcionālās vēlēšanas ir piemērotas Latvijai?
  3. Kāpēc proporcionālās vēlēšanas nav piemērotas Latvijai?

Īpašais viesis atbildēja arī uz daudziem citiem jauniešus interesējošiem jautājumiem.

Ivara Ijaba ieraksts Instagram.