8.februārī Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas zāli pieskandināja dažādu instrumentu mūzikas skaņas. Notika Latvijas vispārizglītojošo skolu pamatizglītības programma ar augstākiem plānotajiem rezultātiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas mācību priekšmetā mūzikā muzikāli radošo kameransambļu konkurss.

Pirmais konkurss, ko rīkojām mūzikas programmas 11 gadu pastāvēšanas laikā.

Ar prieku sagaidījām ciemiņus no Ventspils Centra sākumskolas, Talsu pamatskolas un Raiņa Tukuma ģimnāzijas.

Skolēni muzicēja dažādos kameransambļu sastāvos, ar noteikumu, ka katrā ansamblī piedalās jaunais pianists. Kopumā konkursā muzicēja 33 dalībnieki, kurus sagatavoja 16 pedagogi. Žūrijas vērtējumam tika nodoti divi dažāda rakstura , dažādu stilu skaņdarbi. Dzirdējām flautu skaņas, ģitāras, kokles, marimbas spēli un vokālistus visdažādākajos sastāvos.

Konkursu vēroja un atbalsta vārdus teica Grobiņas izglītības pārstāvis Arvils Roga, kā arī skolas direktore Laila Roga, kurai varam teikt ļoti lielu pateicību par palīdzību konkursa organizēšanā. Viesi aizbrauca ļoti apmierināti par konkursa norisi, labestīgo gaisotni. Gan paši izpildītāji, gan skolotāji varēja gūt jaunu pieredzi, jo katrs kameransamblis bija īpašs gan ar savu repertuāru, gan tā sniegumu. Dalībniekiem tika piešķirti 1. un 2. pakāpes diploma, kas liecina par labu sagatavotību, tehnisko un māksliniecisko sniegumu.

Saku mīļu paldies saviem kolēģiem Aidai Kupičai, Kristīnei Innei, Inesei Krūmiņai, Agitai Ēķei, Zentai Ķervei, Ainaram Pūpolam un Edgaram Jānim Kārkliņam par pacietību un radošumu, ko ielikāt savos audzēkņos, sagatavojot konkursam.

Uzslavas vārdus sakām saviem audzēkņiem, kuri savas muzicēšanas prasmes parādīja labā līmenī. Jaunāko grupu pārstāvēja Katrīna Mironova, Marta Lagzdiņa, Elizabete Jesere, Karolīna Markus- Narvila, Madara Meldre, Elza Zvirbule, Lisa Rasmusena, Pēteris Bardulis, Katrīna Holštroma, Ance Grīnfelde.

Vecākajā grupā muzicēja Madars Podnieks, Nikola Golovānova, Roberts Preiss, Rēzija Janševska, Linda Pudiņa.

Īpaši lepojamies ar vecākās grupas kameransambli, kas ieguva 1. pakāpi un augstāko vērtējumu – Līva Bardule ( klavieres), Ruta Volgemute ( flauta) un Pauls Skābardis ( marimba).

Lai mūsu jauniešiem veicas nākamajos konkursos, jo pavasaris nāk ar dažādiem jauniem izaicinājumiem.

Mūsu kameransambļu konkurss būs mūsu skolas iggadēja tradīcija, kad pie sevis aicināsim jaunos mūziķus no visas Latvijas skolām, kurās realizē padziļinātu mūzikas programmu.

Dienvidkurzemes novada kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas koordinatore un skolas mūzikas programmas virzītāja Anita Elere