22.novembrī Liepājā notika ikgadējais Stāstnieku konkurss “TECI, TECI, VALODIŅA” Lejaskurzemes kārta 2022, kurā piedalījās mūsu skolas 12. klases skolniece Anete Laursone. Konkursā piedalās bērni un jaunieši līdz 21 gada vecumam. Vecākajā grupā dalībnieki izvēlas kādu stāstu gatavot konkursam un stāstīti, bet vismaz divus žanru un stila ziņā atšķirīgus stāstus. Stāsti tiek izvēlēti no folkloras žanra - pasakas, nostāsti, anekdotes. Šī gada tēma bija amats un amatnieki. Anete uzstājās ar latviešu tautas pasaku. Savu stāstījumu iesāka ar sakāmvārdiem par darbu un pabeidza ar anekdoti. No žūrijas locekļiem saņēma atzinīgus vārdus un ceļazīmi uz finālu, kas notiks 3.decembrī Rīgā.

Apsveicam ar titulu "Varenais stāstnieks" Lejaskurzemes konkursa kārtā.