Piektdien,1.oktobrī, Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas programmu realizācijas vieta Kapsēde skolēni sirsnīgi ar ziediem un mīļiem apsveikumiem sveica skolotājus Skolotāju dienā. Liels paldies skolas direktorei Lailai Urbānei un Medzes pagasta pārvaldniecei Ilgai Heinackai par jaukajiem apsveikumiem svētkos, 9.k klases skolēniem par miera un radošuma pielieto pēcpusdienu, kā arī 8. k klases skolēniem par drosmi iejusties skolotāju lomās. Skolotāji saka milzīgu paldies ikvienam par radīto svētku noskaņu.