Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolā Kapsēdē 4. oktobrī norisinājās Skolotāju diena. Skanot mūzikai, 1. stāvā skolotājus sagaidīja 9. klases skolēni Everita un Ģirts, kuri iepriecināja ar siltiem sveicieniem un ziediem rudens krāsās.

Svinīgās līnijas laikā pedagogus sveica skolas direktore Laila Urbāne un Skolas padomes priekšsēdētāja Ilze Jansone.

Tāpat kā citus gadus, arī šogad 8. klases skolēniem tā bija satraucoša un atbildīga diena – iespēja iejusties skolotāju lomā, sagatavojot un vadot mācību stundas. 8. klasei kārtību stundās palīdzēja nodrošināt mūsu vecāki.

Skolotāju diena 8. klasei ļāva uz pedagogu ikdienu palūkoties no cita skatupunkta. Tā bija visnotaļ interesanta pieredze, taču noteikti var atzīt, ka tas nav nedz viegls, nedz vienkāršs darbs.

Sirsnīgs Paldies par jaukajiem apsveikumiem.