Ik gadu rudenī sākas Valsts 2.posma mācību priekšmetu olimpiāžu maratons, kurā skolēniem tiek piedāvātas iespējas apliecināt savas zināšanas un prasmes dažādās mācību jomās. Šajā mācību gadā visas olimpiādes norisinās pārraudzītā tiešsaistes režīmā, izmantojot speciālu tīmekļa vietni, skolēniem strādājot attālināti no mājām.

Skolēnu sasniegumi Liepājas starpnovadu angļu valodas valsts 50.olimpiādes 2.posmā

  • Evelīna Jansone 10.klase 1.vieta (skolotāja Vintra Pūķe)
  • Sanija Feodosova 10.klase 2.vieta (skolotāja Vintra Pūķe)
  • Airisa Marta Mūrniece 11.klase 2.vieta (skolotāja Vintra Pūķe)
  • Baiba Kvizikeviča 11.klase Atzinība (skolotāja Vintra Pūķe)

Skolēnu saniegumi Liepājas starpnovadu bioloģijas valsts 43.olimpiādes 2.posmā

  • Marta Viktorija Pacunska 9.a klase 3.vieta (skolotāja Inese Sīpola)
  • Zanda Zeme 9.c klase Atzinība (skolotāja Inese Sīpola)
  • Jānis Arvis Rubezis 10.klase 1.vieta (skolotāja Anna Duļbinska)
  • Sanija Feodosova 10.klase 3.vieta (skolotāja Anna Duļbinska)
  • Airisa Marta Mūrniece 11.klase 2.vieta (skolotāja Anna Duļbinska)

Jānis Arvis Rubezis izvirzīts uz olimpiādes 3.posmu.

Lepojamies ar mūsu skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs!

Paldies viņu skolotājiem par ieguldīto darbu!