9.klašu grupā:

1.vieta Martai Cīrulei 9.b klase

11.klašu grupā:

2.vieta Baibai Kvizikevičai 11. klase

Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem un viņu skolotājam Guntim Viļumsonam par ieguldīto darbu!