9.klašu grupā:

Atzinības Annai Marijai Mackarei9.b klase un Verneram Valteram Skrastiņam 9.c klase

10.klašu grupā:

Atzinība Jānim Arvim Rubezim

11.klašu grupā:

Atzinība Niklāvam Tauriņam

Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem un viņu skolotājiem Inesei Ķepaleiun Armandam Pričinam!