Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola pamazām tērpjas svētku rotā. Ziemas un Ziemassvētku motīvi parādās klašu un gaiteņu noformējumā, skolēnu zīmējumos.