"Mums tik daudz pieder, cik mēs paši ar savām rokām varam nopelnīt, paši ar savu garu uzcelt, paši ar savu prātu izgudrot, paši izdāvāt un beidzot – paši savā sirdī izturēt. /Zenta Mauriņa/

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas skolēnus, viņu vecākus un skolotājus skolā gaidīsim 2.septembrī plkst.9.00.

Bārtā

9.00 – 9.30 svinīgais pasākums

9.30 – 10.10 klases stunda

10.10 – 10. 50 šovs

11.00 – 11.40 fotoakcija “Mana klase ir īpaša”

Kapsēdē

9.00 – 9.30 šovs

9.40 – 10.20 klases stunda

10.20 – 11.00 fotoakcija “Mana klase ir īpaša”

11.00 – 11.40 svinīgais pasākums

Grobiņā

9.00 – 9.50 klases stunda

10.00 – 10.40 svinīgais pasākums

10.50 – 11.30 fotoakcija “Mana klase ir īpaša”

11.30 – 12.00 šovs 12.00 - svētbrīdis Grobiņas Evaļģēliski luteriskā baznīcā

*Autobusi no skolas ēkām kursēs plkst.12.00, autobusu maršrutus var apskatīt te!

Zinību dienas noslēgumā plkst.19.00, skolas pagalmā Grobiņā – grupas “Bermudu divstūris” koncerts!