Skolotāja Gunta Viļumsona ieskats 1. semestra noslēguma pasākumā.