Grobiņas Eiropas kluba konkursa "Latvijai 102, Barikādēm 30" 2.kārta ir noslēgusies. Paldies par atsaucību!