Projekts "Esi Līderis!" ir Latvijas skolu projekts, kas dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā, kas sevī ietver iespēju papildus skolas standarta programmai iegūt valsts atzītu un akreditētu profesionālās pilnveides apliecību, apgūstot 7 mācību priekšmetus: lietišķā etiķete, mārketings, uzņēmējdarbība, lietvedība, grāmatvedība, likumdošana, menedžments. Skolēnam šī ir lieliska iespēja jau mācoties vidusskolā apgūt nepieciešamās praktiskās zināšanas uzņēmējdarbības pamatos, dažādu projektu veidošanā, veidot jaunus kontaktus, sekmēt savu individuālo konkurenci darba tirgū un gūt vēl nebijušu pieredzi piedaloties dažādos konkursos, biznesa spēlēs un mācību praksēs Eiropā!

Lūk, konkursa rezultāti programmā „Starts”:

  1. vieta – A. Kronvalda Durbes pamatskola;
  2. vieta – Stalbes pamatskola;
  3. vieta – Zanda Zeme, Z. Mauriņas Grobiņas novada vidusskola; Žūrijas simpātija – Dzelzavas pamatskola.

Programmā „Uzņēmējdarbības pamati”:

  1. vieta – Tilžas vidusskola;
  2. vieta – Ludzas pilsētas ģimnāzija;
  3. vieta – Katrīna Anna Ozoliņa, Z. Mauriņas Grobiņas novada vidusskola.