Šonedēļ skolā notiek Medijpratības nedēļa, kura veidota tā, lai to varētu īstenot galvenokārt distancētās mācīšanās apstākļos.

Medijpratības e-kursu izstrādājusi Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes docente, Izglītības zinātņu institūta pētniece Lāsma Ulmane-Ozoliņa, par pamatu ņemot „Tava klase” pavasarī sagatavotos mācību video. Kurss sastāv no 12 stundām - viena stunda apmēram 30 minūtes (20 minūtes video, 10 minūtes atbildēšanai uz jautājumiem). Katra tēma sadalīta 5-8 daļās. Katra daļa sākas ar tēmas ievirzes jautājumu un beidzas ar pašpārbaudes jautājumu. Pēc atbildēšanas ekrānā parādās zaļš (pareiza atbilde) vai sarkans (nepareiza atbilde) lodziņš. Punkti netiek uzskaitīti. Pēc tēmas daļu apgūšanas skolēnam kļūst pieejams viss video kopumā (lai nav jāmeklē „Tava klase” mājaslapā).

Kursu var apgūt arī patstāvīgi. Tas veidots tā, lai skolēns iegūtu pamatzināšanas konkrētā tēmā. Tātad to var izmantot, lai skolēni paši apgūtu tēmu vai arī kā papildus resursu skolotāju sagatavotām stundām.

Kurss veidots Valsts pētījumu programmas ietvaros, lai nodrošinātu digitālo resursu ilgtspēju - ja ir izstrādāti mācību video, tad, papildinot ar e-kursu elementiem, skolēni un skolotāji var tos izmantot mērķtiecīgāk.