To apliecina Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas 3.a klase un audzinātāja Daiga Kronberga. Visu pirmo pusgadu šie skolēni ņēma aktīvu dalību Latvijas un Norvēģijas projektā "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā", programmā " Vides pārvaldība. Pētniecība un izglītība." Skolēni projekta ietvaros papildināja savas zināšanas dabaszinībās, gan teorētiski, gan praktiski darbojoties. Galvenie atslēgas vārdi pēc šīm nodarbībām - būšana kopā, jaunas prasmes, prieks, enerģija. Šodien skolēni saņēma arī apliecinājumu no Liepājas Izglītības pārvaldes par programmas apguvi. Lai ir interese darboties papildus!