Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola košajās rudens krāsās. Foto: Dace Hermane