Skaistā muzikālā, vizuālā un radošā noskaņā izskanēja 1.skolas konkurss “Daba”, kurā apvienojās mūzikas programmas skolēnu sadarbība ar radošiem vienaudžiem vizuālās mākslas un literatūras jomā. Mūziķi sagatavoja skaņdarbus par dabas tēmu, bet dzeja, proza un zīmējumi radās, noklausoties atskaņoto mūziku. Patīkami gaiša atmosfēra valdīja skolēnu kopīgajā sadarbībā.

Noslēguma pasākumā bija skatāma vizuālās mākslas darbu izstāde, jaunie literāti lasīja savus sacerējumus, bet mūziķi to visu izgaismoja caur dziesmu un instrumentu spēli.

Sirsnīgs paldies visiem pedagogiem, kuri ieguldīja savu darbu, sagatavojot mūziķus. Paldies vizuālās mākslas un literatūras pedagogiem par darbu izvērtēšanu.

Suminām konkursa uzvarētājus 3 nominācijās.

Nominācija MŪZIKA jaunākā grupa:

 1. vieta Lisai Rasmusenai - 3.b klase, ģitāra, ped. Ainars Pūpols
 2. vieta Elizabetei Niedolai- 4.b klase, klavieres, ped. Anita Elere
 3. vieta Līvai Bardulei – 5.b klase, klavieres, ped. Anita Elere

  Atzinība Paulam skābardim - 5.b klase, marimba, ped. Māris Zīlmanis

  Atzinība Jasmīnai Spricei - 4.b klase, klavieres, ped. Anita Elere

Nominācija MŪZIKA vecākā grupa:

 1. vieta Laumai Rožlapai - 6.b klase, klavieres, ped. Anita Elere
 2. vieta Čeritijai Dailei Teklenbergai- 6.b klase, vokāls, ped. Mārīte Lazdāne
 3. vieta Hildai Ciemesei - 8.b klase, klavieres, ped. Anita Elere

  Atzinība Martai Cīrulei – 8.b klase, flauta, ped. Baiba Kokina

  Atzinība Paulai Bardulei - 6.b klase, vokāls, ped. Mārīte Lazdāne

Nominācija VIZUĀLĀ MĀKSLA:

 1. vieta Martai Zviedrānei - 9.b klase
 2. vieta Anetei Laursonei- 9.a klase
 3. vieta Mirandai Dūnai - 7.a klase

  Atzinība Martai Gestei - 6.k klase

  Atzinība Kristīnei Gruškevicai - 7.k klase

Nominācija LITERATŪRA:

 1. vieta Karlīnai Laubertei -4.a klase
 2. vieta Unai Undai Sālavai -9.k klase
 3. vieta Tomam Laizānam -7.a klase

  Atzinība Meldrai Graikstei- 7.a klase

  Atzinība Laurai Paeglei-4.a klase

Anita Elere - mūzikas programmas vadītāja