Dziesma vieno, aicina vienam otru izprast, atbalstīt un mīlēt!

Lai dziesma palīdz atklāt vienotību, atbalstu MIERAM!

Lai dziesma skan par MIERU pasaulē!

2.martā garajos starpbrīžos vienojāmies Karaokes dziesmās Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā gan Grobiņā, gan Kapsēdē.