582.Kapsēdes mazpulka 2020.gada rudens forums Rudens forums ir kā atskaites punkts, kura laikā iespējams atskatīties uz padarīto. Pavasarī projekts tiek pieteikts, vasarā īstenots, bet rudenī – aizstāvēts.

13.oktobrī Kapsēdes mazpulcēni prezentēja vasarā īstenotos mazās uzņēmējdarbības projektus un iepazīstināja ar iegūtajām atziņām. Čaklākie mazpulcēni, kuri veiksmīgi aizstāvēja savus projektus: Kārlis Geste - “No teliņa līdz bullim” , Emīlija Marta Skubiņa – “Mana gotiņa”, Zane Pūstniece – “Saulespuķes”, Marta Geste – “Vai arbūzs var izaugt manā dārzā?”, Ksenija Kalvāne – “Ķirbju šķirnes”, Una Tomase – “No olas līdz vistai” un Agnese Dukatane – “Gurķu audzēšana”.

Mani un vērtētājus patiesi iepriecināja mazpulcēnu sagatavotās prezentācijas un stāstījums par savu projektu - veiksmēm un neveiksmēm un nākotnes iecerēm.

Paldies mazpulcēnu vecākiem un vecvecākiem par iejūtību, sirdsgudrību un atbalstu projektu īstenošanā.

Mazpulka vadītāja Inese Pumpure.