Dalībnieki.

Konkursā var piedalīties 6.-9.klašu skolēnu komandas. Vienā komandā jābūt diviem līdz pieciem skolēniem. Komandas var būt jauktas (viens dalībnieks no 7.klases, viens no 9.klases utml.). Vienāda punktu skaita gadījumā augstāka vieta tiks piešķirta komandai, kurā piedalās jaunāko klašu skolēni.

Laiks.

Uzdevumu atbildes no 13. aprīļa līdz 27.aprīlim (ieskaitot) jānosūta Grobiņas Eiropas klubam uz E-pastu: guntis.vilumsons@inbox.lv Par savlaicīgu darbu iesūtīšanu tiks piešķirti papildus punkti (1 punkts par dienu). I kārtas konkursa astoņas veiksmīgākās komandas tiks uzaicinātas uz Eiropas kluba II kārtas konkursu 5.-10.maijā, informācija par II kārtas norisi tiks nosūtīta vēlāk. Uzaicinātās komandas tiks paziņotas 30 .aprīlī.

Neklātienes konkursa uzdevumus elektroniskā formā jūs atradīsiet interneta vietnē https://grobinasskola.lv/

No interneta pārkopēti teksti netiks pieņemti!

Vēlam veiksmi un veselību!

Uzdevumi