Sācies jaunais 2021./2022.mācību gads, bet patīkami ir arī atskatīties uz iepriekšējā mācību gadā gūtajiem panākumiem izglītībā, jo Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola ir augstu novērtēta Ata Kronvalda fonda izveidotajā skolu reitingā.

Ata Kronvalda fonda ceļojošā balva „Lielā Pūce” tiek piešķirta skolām par skolēnu sasniegumiem attiecīgajā mācību gadā zinātnisko darbu lasījumos, mācību priekšmetu valsts olimpiādēs un konkursos. Balvas ”Lielā Pūce” konkursa mērķis:

• paaugstināt skolēnu mācību un zinātniski pētnieciskā darba prestižu,

• palielināt pedagogu un izglītības organizatoru ieinteresētību darbā ar talantīgiem skolēniem, kuriem ir tieksme patstāvīgi apgūt zināšanas.

Skolu kolektīvi tiek dalīti atkarībā no 10. – 12. klašu skolēnu skaita un tiek grupēti mazo un lielo skolu grupās. Rezultātā tiek veidots skolu reitings šajās grupās. Lielo skolu grupas pirmās un otrās vietas ieguvējiem tiek piešķirta „Lielā Pūce”, bet mazo skolu grupa, pie kuras pieder arī Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola, saņem balvu „Mazā Pūce”.

2020./2021.mācību gadā Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola savā grupā ieguva godpilno 12.vietu, par ko lepojas viss skolas kolektīvs. Turpmāk esam gatavi vēl lielākiem izaicinājumiem un sasniegumiem, jo “Kas dara – tam sanāk!”