..ar kopīgu Māra Čaklā dzejoļa „Ķocis” lasījumu piektdienas, 11. septembra, pirmās mācību stundas laikā. Neatkarīgi no mācību priekšmeta skolotāji ir aicināti, Dzejas dienas iesākot, skolēniem īsumā pastāstīt, kā tās sākušās, kad, kāda tām jēga, pārrunāt, ko tās nozīmē šodien, ko nozīmē man, Tev, katram. Vai arī nenozīmē…

ĶOCIS

Ripo jau no senām dienām

līdzi vārdiņš drusku jocīgs,

vārdiņš pilns ar kartupeļiem,

pilns ar zemenēm un veļu,

dvieļiem un kā dvielis ceļu,

vārdiņš jocīgs, vārdiņš spocīgs - ķocis.

Ķocīt, ķocīt, ķocīt, ķocīt,

krūmā griezts un mājās locīts

un ar veikliem pirkstiem pīts,

tu ar neredzamām kājām

kuro gadu staigā līdz!

Ķocīts locīts, nesamocīts,

kas vēl otru tādu dos?

Pilns ar krizdolēm mans ķocis.

Bet ar ko tavs grozs?

Māra Čaklā dzejolis šogad tika izvēlēts, jo šis ir dzejnieka jubilejas gads – 80. dzimšanas diena. Dzejnieks savulaik dzīvojis un darbojies gan Grobiņā, gan Liepājā. Dzejolis ir ļoti skanīgs un saprotams kā jaunāko, tā vecāko klašu skolēniem – atbilstoši dažādiem uztveres un izpratnes līmeņiem, varbūt arī tam, cik daudz vispār kāds dzeju lasa. „Ķocis” – „grozs”, vārds, ko citos Latvijas novados var arī nesaprast, kurzemnieku vārds.

Nākamajā nedēļā, Dzejas dienas turpinot, ikviens ir aicināts dzejoļus meklēt, lasīt, pārdomāt, sūtīt, pārsūtīt, dalīties, iedvesmoties… Dziedēties…