Oktobris-karjeras mēnesis!

6.k klases audzinātāja Madara Hūna izveidojusi projektu-Manu vecāku profesijas!Šodien pie mums ciemos bija Monta Bumbiere-profesija medmāsa!Tika stāstīts par amata aprakstu, veiksmēm un neveiksmēm, vēlmi mācīties un apgūt šo grūto un reizē svētīgo darbu!Veicām arī praktiskās nodarbības-pulsa, asinsspiediena un cukura līmeņa asinīs mērīšana un noteikšana.

Liels paldies Montai!