Ne vien Rīga, visa Latvija dimdēja un rībēja, kad Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas 3.d klases zēni un meitenes kopā ar audzinātāju Gundu Laursoni ar maziem āmuriņiem uz priežu un melnalkšņu ripām veidoja Latvijas kontūru. Tad ar diegiem diegoja krustu šķērsu, domājot gaišas domas par Latviju.

Patriotiskas noskaņas virmo klašu telpās!