Šodien mūsu skolas zēnu koris ieguva 1. pakāpes diplomu XI Latvijas zēnu koru salidojuma "Puikas! Dziedāsim!" koru konkursā Kurzemes novadā. Paldies skolotājām Anitai Elerei un Inesei Krūmiņai.