«Ja tu spēj saskatīt skaistumu,
tad tikai tāpēc, ka skaistums ir tevī pašā.
Jo pasaule ir kā spogulis, kurā katrs redz sevi pašu.»
(P.Koelju)

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas izlaidumi: 9.klases:

9.jūnijs

  • plkst.18.00 – 9.k klase

10.jūnijs

  • plkst.12.00 – 9.a klase
  • plkst.14.00 – 9.b klase
  • plkst.16.00 – 9.c klase
  • plkst.18.00 – 9.d klase

12.klase
11.jūlijs plkst.18.00