Ir pagājis gads, kopš Grobiņas novada vidusskola nes Grobiņā dzimušās labi zināmās latviešu rakstnieces Zentas Mauriņas vārdu. Un, šā gada dzejas dienām tuvojoties, skolā ir ticis atklāts rakstnieces atziņu koks – spēcīga ozola attēls, uz kura zaļajām lapām, gan garām skrienot, gan apstājoties un pārdomājot, var lasīt mazāk un vairāk zināmus Zentas Mauriņas izteicienus un atziņas.

„Kādreiz dzejnieks bija kā semafors, kas vilciena vadītāju brīdina no briesmām, seismogrāfs, kas zemestrīces tuvošanos mana ātrāk par citiem, bāka kuģiem vētras sabangotā jūrā,” raksta Z. Mauriņa savā grāmatā „Dzejnieka uzdevums mūsdienās”.

Ozolu ar poligrāfijas un dizaina uzņēmuma „Grafika LV” fotomākslinieces Gitas Zanribas veidotajām lapām papildina rakstnieces garīgās higiēnas 10 baušļu apkopojums. Uz tā arī skolas bijušās skolnieces Sofijas Bumbules zīmētais Z. Mauriņas portrets.

„Kāds pazīstams terapeits man rakstīja, ka daudzas mūsdienu slimības rodoties no mierinājuma trūkuma, un kur gan to varētu gūt, ja ne no dzejnieka,” tā Zenta Mauriņa.

Lai mums izdodas atrast gan brīdinājumu, gan mierinājumu dzīves gudrībās, ko visbiežāk mēs arī paši zinām vai vismaz nojaušam, tikai kādam citam to izdevies skaistāk un skaidrāk pateikt!