Šodien rīta agrumā nākot uz skolu, skolēnus un skolotājus gaidīja pārsteigums – uz ēkas sienas dokumentālās filmas “Baltā spīts” ierakstā bija redzama Zenta Mauriņa un skanēja viņas balss. Cits nobrīnījās, bet lielākā daļa jau zināja – šodien ir mūsu slavenās novadnieces Zentas Mauriņas 125. dzimšanas diena. Zinot, ka Zentas Mauriņas skatījumā baltā krāsa ir labā, skaistā un dvēseles skaidrības simbols, šī diena, 15.decembris, Grobiņas skolā ir pasludināta kā Baltā diena, kad visi, tērpušies baltās drānās, atzīmējam Zentas Mauriņas dzimšanas dienu.

Ziemassvētku un jaunā gada gaidīšanas laiks ir arī labo darbu apzināšanas laiks, tāpēc skolā ir izveidota “Labās gribas balva”, kuras piešķiršanu ierosina Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas skolēni, darbinieki un vecāki par cilvēciskām vērtībām un nesavtīgu rīcību saskarsmē ar līdzcilvēkiem ikdienišķās dzīves situācijās. Ar prieku varam vēstīt, ka pēc daudzu cilvēku ieteikuma tā ir labdarības organizācijas “Tabitas sirds” pārstāve Kristīne Vidzeniece. Viņas devums un skolēnu iesaistīšana palīdzības sniegšanā ukraiņu bēgļiem ir neatsverams, un mēs visi to novērtējam. Paldies par Tavu atvērto sirdi, Kristīne!

Baltā diena turpinājās gan Grobiņā, gan Kapsēdē ar 9.b klases skolēnu sagatavoto priekšnesumu par Zentas Mauriņas dzīves gudrībām, kas izteiktas trāpīgos aforismos. Savukārt, 12.klašu skolēni bija sagatavojuši mācību stundas 1.klašu skolēniem, kurās iepazīstināja viņus ar Z.Mauriņas dzīves stāstu.

Esam iecerējuši Balto dienu 15.decembrī padarīt par tradīciju Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā, tā godinot viņas devumu Latvijas un Eiropas kultūrā.