Šodien, Zentas Mauriņas 123. dzimšanas dienā, ievērojamā domātāja un rakstniece tika pieminēta, noliekot ziedus un aizdedzot sveces piemiņas vietā Iļģu kapsētā, kur atdusas viņas agri mirušie māsiņa un brālītis: Irena (1893-1903) un Verners (1899-1903).

„Raugi, mēs teicam svētīgus tos, kas ir izcietuši,” vēsta uzraksts uz akmens krusta vācu valodā (Jēkaba 5:11).