20.februārī mūsu izglītības iestādē uzņēmām Kuldīgas novada mācību priekšmetu jomu koordinatorus.

Iesākumā sarunas direktores kabinetā par Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolu – prezentācija, iepazīšana, virzība. L.Urbānes, I.Lapiņas un S.Karules stāstījumā ieklausījās ikkatrs!

Savukārt 5. un 6.stundā ciemiņiem bija iespēja vērot dažādas mācību stundas. Prieks un lepnums bija par redzēto – skolēnu aktivitāti, pedagogu profesionalitāti un ideju un sadarbības modeļu daudzveidību!

Paldies Aidai Kupičai, Mairai Runei, Intai Ektei, Zanei Mazprecniecei, Lienei Ansonei, Kasparam Politeram, Lienei Rancānei, Sanitai Garkalnai, Lauritai Laurai Grantiņai, Annai Duļbinskai, Dacei Tomsonei, Airisai Timofejevai, Inesei Ķepalei, Guntim Viļumsonam, Kristīnei Strīķei par atklātajām stundām!

Dienas otrajā pusē turpinājās kolēģu sarunas, atgriezeniskās saites sniegšana par vēroto mācību procesā, kurā iesaistījās skolotāji, mācību jomu koordinatori, metodisko grupu vadītāji. Metodisko jomu un metodisko grupu vadītāju saruna, dalīšanās pieredzē noslēgumā radīja gandarījuma sajūta par paveikto.

Dace Tomsone