Piepildīts, ļoti bagātinošs, izglītojošs vakars. Svarīgākie atslēgas vārdi - izvēle, ne vienaldzība, sarunas ar vārdiem un bez, bērnības sajūtas, attiecības ar sevi, pats savas laimes kalējs.

Paldies lieliskajam četriniekam - Uldim Novickim, Lailai Betherei, Līgai Ēriksonei, Sigitai Pļavinai!